Wykonanie hydroizolacji natryskowej Eliminator na Moście gen Stefana Grota Roweckiego w Warszawie